Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Valborg innebär löneförhöjningar för många av förbundets medlemmar

Kollektivavtalen som Journalistförbundet förhandlat om för med sig löneförhöjningar från och med första maj. Lönerna höjs nu i fyra av förbundets avtalsbranscher.

Kollektivavtalet för MTV, vilket undertecknades i mars i år, höjer lönerna med 2,0 procent från och med 1 maj. Kollektivavtalet omfattar 160 anställda. 1,6 procent av löneförhöjningen är en allmän höjning, den företagsspecifika andelen är 0,4 procent.

Kollektivavtalet för film- och tevebranschen, vilket trädde i kraft i januari i år medför löneförhöjningar från och med 1 maj. De personliga lönerna och tabellönerna höjs med 2,0 procent 1 maj. Av höjningen som gäller de personliga lönerna är 0,5 procent en företagsspecifik andel och om den bestämmer arbetsgivaren. Kollektivavtalet omfattar cirka 140 medlemmar i Journalistförbundet.

Kollektivavtalet med Mediarinki Oy har samma avtal om löneförhöjningar som kollektivavtalet för film- och tevebranschen. Personliga löner och de lägsta lönerna höjs med 2 procent från och med 1 maj.

När det gäller av-översättningsföretagen har ett förhandlingsresultat nåtts 20 april. Förhandlingsresultatet granskas som bäst av parternas beslutsfattande organ. Ifall resultatet godkänns kommer löneförhöjningar, som motsvarar de allmänna förhöjningarna på arbetsmarknaden, att träda i kraft retroaktivt från och med 1 maj.