Generell / 28.04.2022

Valborg innebär löneförhöjningar för många av förbundets medlemmar

Kollektivavtalen som Journalistförbundet förhandlat om för med sig löneförhöjningar från och med första maj. Lönerna höjs nu i fyra av förbundets avtalsbranscher. Kollektivavtalet för MTV, vilket undertecknades i mars i år, höjer lönerna med 2,0 procent från och med 1 maj. Kollektivavtalet omfattar 160 anställda. 1,6 procent av löneförhöjningen är en allmän höjning, den företagsspecifika andelen är 0,4 procent. Kollektivavtalet för film- och tevebranschen, vilket trädde i kraft i januari i år medför löneförhöjningar från och med 1 maj. De personliga lönerna och tabellönerna höjs med 2,0 procent 1 maj. Av höjningen som gäller de personliga lönerna är 0,5 procent en företagsspecifik andel och om den bestämmer arbetsgivaren. Kollektivavtalet omfattar cirka 140 medlemmar i Journalistförbundet. Kollektivavtalet med Mediarinki Oy har samma avtal om löneförhöjningar som kollektivavtalet för film- och tevebranschen. Personliga löner och de lägsta lönerna höjs med 2 procent från och med 1 maj. När det gäller av-översättningsföretagen har ett förhandlingsresultat nåtts 20 april. Förhandlingsresultatet granskas som bäst av parternas beslutsfattande organ. Ifall resultatet godkänns kommer löneförhöjningar, som motsvarar de allmänna förhöjningarna på arbetsmarknaden, att träda i kraft retroaktivt från och med 1 maj.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.