Generell / 28.04.2022

Valborg innebär löneförhöjningar för många av förbundets medlemmar

Kollektivavtalen som Journalistförbundet förhandlat om för med sig löneförhöjningar från och med första maj. Lönerna höjs nu i fyra av förbundets avtalsbranscher. Kollektivavtalet för MTV, vilket undertecknades i mars i år, höjer lönerna med 2,0 procent från och med 1 maj. Kollektivavtalet omfattar 160 anställda. 1,6 procent av löneförhöjningen är en allmän höjning, den företagsspecifika andelen är 0,4 procent. Kollektivavtalet för film- och tevebranschen, vilket trädde i kraft i januari i år medför löneförhöjningar från och med 1 maj. De personliga lönerna och tabellönerna höjs med 2,0 procent 1 maj. Av höjningen som gäller de personliga lönerna är 0,5 procent en företagsspecifik andel och om den bestämmer arbetsgivaren. Kollektivavtalet omfattar cirka 140 medlemmar i Journalistförbundet. Kollektivavtalet med Mediarinki Oy har samma avtal om löneförhöjningar som kollektivavtalet för film- och tevebranschen. Personliga löner och de lägsta lönerna höjs med 2 procent från och med 1 maj. När det gäller av-översättningsföretagen har ett förhandlingsresultat nåtts 20 april. Förhandlingsresultatet granskas som bäst av parternas beslutsfattande organ. Ifall resultatet godkänns kommer löneförhöjningar, som motsvarar de allmänna förhöjningarna på arbetsmarknaden, att träda i kraft retroaktivt från och med 1 maj.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.