Kollektivavtalen som Journalistförbundet förhandlat om för med sig löneförhöjningar från och med första maj. Lönerna höjs nu i fyra av förbundets avtalsbranscher. (mer …)