Europeiska kommissionen godkände i slutet av september nya riktlinjer som, under vissa omständigheter, ger självanställda rätt att förhandla kollektivt – utan att bryta mot EU:s konkurrensregler.

De nya riktlinjerna ger också fackförbund rätt att representera självanställda i förhandlingar. Enligt Journalistförbundet är kollektiv förhandlingsrätt det bästa sättet att förbättra arbetsvillkoren för frilansar och självanställda.

”Det här öppnar en möjlighet för Journalistförbundet att föreslå förhandlingar med Medieförbundet. Vårt mål är att inleda förhandlingar genast i början av nästa år”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Enligt Savolainen innebär de nya riktlinjerna ett historiskt steg mot bättre arbetsvillkor för självanställda.

”Vi har i flera år arbetat för kollektiv förhandlingsrätt för självanställda och lyft frågan för EU-kommissionen.”

I Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning har det framkommit att frilansjournalisternas medelinkomst är cirka hälften av den medelinkomst personer i ett arbetsförhållande får.

”Kollektiv förhandlingsrätt är ett utmärkt sätt att höja nivån frilansars arvoden”, säger Journalistförbundets jurist Eveliina Tuominen som är sakkunnig i frågor som berör självanställda.

Riktlinjerna för den kollektiva förhandlingsrätten

Riktlinjerna är tillämpliga på frilansar och egenföretagare utan anställda som arbetar helt och hållet på egen hand och inte anställer andra och som befinner sig i en situation som är jämförbar med arbetstagare, skriver EU-kommissionen. I riktlinjerna anges tre exempel på en sådan situation.

  • Självanställda som uteslutande eller huvudsakligen tillhandahåller tjänster till ett företag
  • Självanställda som arbetar sida vid sida med arbetstagare
  • Självanställda som tillhandahåller tjänster till eller via en digital arbetsplattform.

Även om en självanställd inte befinner sig i en situation som är jämförbar med arbetstagare finns det lägen där hen kan omfattas av kollektiv förhandlingsrätt. Det handlar om självanställda som befinner sig i en svag förhandlingsposition. Exempel på sådana lägen ges i riktlinjerna:

  • När självanställda förhandlar om eller skriver kollektivavtal med en eller flera motparter som representerar hela branschen
  • När självanställda förhandlar om eller skriver kollektivavtal med en motpart vars årliga omsättning överskrider två miljoner euro eller som har minst tio anställda. I fall där motparterna är flera till antalet räcker det om de tillsammans överskrider dessa gränsvärden.

 

Läs även

2.10.2022 EU-kommissionen: självanställda kan i vissa fall ha kollektiv förhandlingsrätt

Journalistförbundets tidigare ställningstaganden och nyheter (en del finns enbart på finska):

22.2.2022 Journalistiliitto Euroopan omissiolle: kollektiivinen neuvotteluoikeus parantaa parhaiten freelancerien työoloja

15.12.2021 Itsensätyöllistäjien neuvotteluoikeus etenee EU:ssa

4.2.2021 Journalistförbundet till Europeiska kommissionen: Kollektiv förhandlingsrätt till självanställda