Generell / 05.10.2021

Frilansundersökning: Inkomsterna har sjunkit med åtta procent

Frilansjournalisternas inkomster har sjunkit med åtta procent jämfört med för två år sedan. Uppgifterna framkommer ur Journalistförbundets färska arbetsmarknadsundersökning för frilansar. "Coronapandemins effekter syns tydligt", säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Arbetsmarknadsundersökningen görs med två års mellanrum. Den färska undersökningen grundar sig på uppgifter från 2020. År 2020 var frilansarnas fakturering i medeltal 32 900 euro och den beskattningsbara inkomsten 25 500 euro. Minskningen från 2018 är 2 800 euro för faktureringen och 800 euro när det gäller den beskattningsbara inkomsten. Du hittar hela rapporten (på finska) här. "Minskningen berättar om coronapandemins effekter", säger Petri Savolainen. Samtidigt gläds han över att frilansarna är lika nöjda med Journalistförbundet som tidigare. "Frilansarna upplever att Journalistförbundet och medlemskapet i förbundet är viktiga." Uppdragsgivaren dikterar ofta villkoren Två av fem som svarade på undersökningen sade att deras möjlighet att förhandla om avtalsvillkoren var svag eller obefintlig. Sammanlagt 42 procent av de svarande sade att deras avtal grundade sug på uppdragsgivarens villkor, vilka inte gick att förhandla om. "Utvecklingen mot den här typen av avtal har pågått länge och är oroväckande med tanke på frilansarna", säger Journalistförbundets jurist Hannu Hallamaa som på förbundet sköter frilansar och självsysselsattas ärenden. Av dem som svarade på enkäten sade 48 procent att deras avtal grundar sig på uppdragsgivarens avtal men att avtalet går att förhandla om för enskilda inslag eller uppdrag. Fem av hundra frilansar gör sina avtalsvillkor själva. Majoriteten mår bra Majoriteten av dem som svarade på enkäten säger att de är rätt så nöjda eller nöjda med sitt jobbläge och med hur de mår. Särskilt nöjda är frilansarna, över 70 procent, med sin mentala hälsa. Största delen av inkomsterna från journalistiken  Bland de svarande grundar sig inkomsterna till största delen på journalistiskt jobb – 55 procent. Nio procent av inkomsterna kommer från marknadskommunikation och fyra procent från kommunikation. Över hälften, 52 procent, jobbar förutom med journalistik med andra jobb inom kommunikationsbranschen – kommunikation och marknadsföring. Frilansarna jobbar i medeltal 32 timmar i veckan. Det är två timmar mindre än vid tidpunkten för den förra undersökningen. Frilansar nöjda med Journalistförbundet Sammanlagt 58 procent av de svarande tyckte att Journalistförbundet var bra eller rätt bra på att bevaka frilansarnas intressen. Av dessa tyckte nio procent att förbundet lyckats väldigt bra. Män har högre inkomster än kvinnor Enligt utredningen är skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster betydlig. Kvinnorna beskattningsbara inkomst var i medeltal 24 100 euro medan männens var 28 700 euro. Männens beskattningsbara inkomst var i medeltal 28 700 euro. Kvinnornas fakturering var i medeltal 30 600 euro och männens 38 800. Om undersökningen: I undersökningen, som gjordes maj–juni 2021, deltog sammanlagt  221 personer. Undersökningen genomfördes av Kantar TNS Oy. Du hittar hela rapporten här.  Och här kan du läsa om resultaten från undersökningen som gjordes 2018. Artikeln redigerad 15 oktober. Rubrikens och ingressen sade tidigare att inkomsterna sjunkit med tio procent. den rätta siffran är åtta. 

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.