Generell / 04.02.2021

Journalistförbundet till Europeiska kommissionen: Kollektiv förhandlingsrätt till självanställda

Journalistförbundet stödjer EU-kommissionens mål att utveckla den kollektiva förhandlingsrätten för självanställda. Förbundet har lämnat in sitt eget utlåtande till kommissionens initiativ. "I dag förhindrar konkurrenslagstiftningen i praktiken de självanställdas möjlighet att kollektivt förhandla om sina arbetsvillkor. Det gör att de självanställda har en betydligt mer utsatt position på arbetsmarknaden. Vi måste få en förbättring till stånd", säger Journalistförbundets jurist Hannu Hallamaa. I kommissionens initiativ finns fyra olika alternativ. Journalistförbundet stödjer ett brett alternativ som skulle ge mandat att förhandla om ärenden som berör alla medlemmar. "I Finland är frilansjournalisternas medelinkomst bara hälften av medelinkomsten hos dem som är i ett arbetsförhållande. Enligt Journalistförbundet är kollektiv förhandlingsrätt ett rättvist och korrekt sätt att förbättra frilansarnas ställning." Under coronapandemin har behovet av en kollektiv förhandlingsrätt accentuerats. "Frilansarna var de första som led av mediebranschens kris", säger Hannu Hallamaa. Läs Journalistförbundets utlåtande: UJF Feedback EU commission inception impact assessment. Finlands frilansjournalisters utlåtande (SFJ). EU-kommissionens initiativsida hittar du här.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.