Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet till Europeiska kommissionen: Kollektiv förhandlingsrätt till självanställda

Journalistförbundet stödjer EU-kommissionens mål att utveckla den kollektiva förhandlingsrätten för självanställda. Förbundet har lämnat in sitt eget utlåtande till kommissionens initiativ.

“I dag förhindrar konkurrenslagstiftningen i praktiken de självanställdas möjlighet att kollektivt förhandla om sina arbetsvillkor. Det gör att de självanställda har en betydligt mer utsatt position på arbetsmarknaden. Vi måste få en förbättring till stånd”, säger Journalistförbundets jurist Hannu Hallamaa.

I kommissionens initiativ finns fyra olika alternativ. Journalistförbundet stödjer ett brett alternativ som skulle ge mandat att förhandla om ärenden som berör alla medlemmar.

“I Finland är frilansjournalisternas medelinkomst bara hälften av medelinkomsten hos dem som är i ett arbetsförhållande. Enligt Journalistförbundet är kollektiv förhandlingsrätt ett rättvist och korrekt sätt att förbättra frilansarnas ställning.”

Under coronapandemin har behovet av en kollektiv förhandlingsrätt accentuerats.

“Frilansarna var de första som led av mediebranschens kris”, säger Hannu Hallamaa.

Läs Journalistförbundets utlåtande: UJF Feedback EU commission inception impact assessment.

Finlands frilansjournalisters utlåtande (SFJ).

EU-kommissionens initiativsida hittar du här.