Generell / 26.11.2021

Stödfonden för journalister får 50 000 euro från Kopiosto

Ville Hänninen, Jokes ordförande och Anna Kähkönen, stiftelsen Jokes ombud tog emot Kopiostos donation till Jokes på Journalistförbundets 100-årsjubileumsfullmäktige. Heikki Jokinen (t.h.), ordförande för Kopiosto överräckte donationen på 50 000 euro. Bild: Heli Saarela. Bild:
Upphovsrättsorganisationen Kopiosto donerar 50 000 euro till Stödfonden för journalister. Stödfonden hjälper journalister som utsatts för hot, förföljelse och olika former av trakasserier. Journalistförbundet fyller 100 år i år och donationen tillkännagavs på Journalistförbundets fullmäktiges festmiddag i Helsingfors 26 november 2021. Donationen överräcktes av Kopiostos styrelseordförande Heikki Jokinen. Jokinen motiverade donationen med att stödfonden i praktiken stödjer yttrandefriheten. "Många av dem som utsätts för hot och trakasserier är frilansar som inte har ett starkt mediehus bakom sig. I dessa fall hjälper stödfonden", sade Jokinen. Stödfonden för journalister är en del av stiftelsen Jokes. Stödfonden grundades gemensamt av mediehusen och av branschens förbund 2019. Fonden har hittills beviljat över 48 000 euro i stöd bland annat för att täcka juridiska kostnader och akut kristerapi, vilka har varit en direkt följd av hot och trakasserier. "Stödfonden för journalister grundades för att hela branschen vill stödja dem som utsätts för hot och trakasserier. Jag är glad och stolt över att Kopiosto vill vara med och stödja stödfondens arbete", sade Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. De medel som Kopiosto donerar har kommit från upphovsrättsersättningar i utlandet. Av dessa innehålls en liten del för att användas till nationellt viktiga syften inom den kreativa branschen. Kopiosto stödjer också  Finlands seriemuseum rf med en donation på 50 000 euro.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.