I och med ändringen av upphovsrättslagen utvecklar Kopiosto nya licenser som kan ge upphovspersoner till text och bilder nya ersättningsintäkter. För att kunna bevilja nya licenser samlar Kopiosto in uppdaterade Kopiosto-fullmakter av upphovspersoner och förläggare.

Med en Kopiosto-fullmakt ger skapare av text och bilder, det vill säga upphovspersoner, Kopiosto fullmakt att för deras räkning bevilja licenser för kopiering av deras verk. Kopiosto samlar in ersättningar för användningen av verken på basis av fullmakterna. Genom att uppdatera Kopiosto-fullmakten säkerställer upphovspersonen att fullmakterna och förmånerna i fråga om användningen av verken är tidsenliga.

Den nya uppdateringen av Kopiosto-fullmakten grundar sig på ändringarna av upphovsrättslagen som trädde i kraft 3 april 2023 och som medför nya möjligheter att utveckla och sälja användningslicenser för verk. Licenserna är mångsidigare än tidigare, vilket kan innebära nya ersättningsintäkter för upphovspersoner. Du kan läsa mer om ändringarna på Kopiostos webbplats.

DEN UPPDATERADE KOPIOSTO-FULLMAKTEN GODKÄNNS I KOPIOSTOS FULLMAKTSTJÄNST

Att godkänna uppdateringarna i fullmakten går enkelt och snabbt i Kopiostos fullmaktstjänst. Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder.

Alla upphovspersoner till text och bild ska uppdatera den Kopiosto-fullmakt de gett tidigare. Uppdateringen gäller inte upphovspersoner till tv- och radioprogram som gett ett Av-upphovsrättsavtal eller en Av-fullmakt.

I Kopiostos fullmaktstjänst kan upphovspersonen ge en ny fullmakt eller kontrollera vilka fullmakter hen gett tidigare.