Upphovsrättsorganisationen Kopiosto donerar 50 000 euro till Stödfonden för journalister. Stödfonden hjälper journalister som utsatts för hot, förföljelse och olika former av trakasserier.

(mer …)