Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Rösträtt för studentledamöter utreds

Journalistförbundets fullmäktige beslutade att möjligheten att ge studerandeledamöter rösträtt ska utredas inför höstfullmäktige.

Beslutet fattades efter en omröstning där det vinnande förslaget vann mot styrelsens förslag med rösterna 44 mot 26.

I bakgrunden fanns Helsingforsnejdens journalisters motion om att ge studentledamöter rösträtt. Fullmäktige består i dag av 75 ledamöter samt av fyra studentledamöter. Studentledamöterna har i dag rätt att närvara på fullmäktige, de har rätt att göra motioner och rätt att tala. De har däremot inte rösträtt.

För att studentledamöterna ska få rösträtt krävs en stadgeändring. Styrelsen hade därför föreslagit att motionen förkastas. Styrelsen hade också presenterat två alternativa modeller: Modell 2: Studentledamöterna, som väljs inom de fyra största medlemsföreningarna, får rösträtt genom en stadgeändring och fullmäktige växer så att antalet medlemmar blir 79. Modell 3: Studenterna bildar en egen förening som väljer ledamöter. Det totala antalet fullmäktigeledamöter sjunker till 74.

Fullmäktige röstade om hur man ska gå vidare med studentledamöternas rösträtt.

Diskussionen var livlig och de flesta var överens om en sak – det är viktigt att studenternas röst hörs. Många påpekade också att inget hindrar medlemsföreningarna att redan i dag välja studenter till ordinarie fullmäktigeledamöter och till andra förtroendeuppdrag.

En del ledamöter tyckte det skulle vara problematiskt att särbehandla studenterna genom att ge dem särskilda platser i fullmäktige.

“Vi har inte heller egna kvoter för grafiker, fotografer eller svenskspråkiga”, sade Heikki Jokinen (FFJ).

Studerande Hanna Schneider påpekade att studenter kan forma förbundet och verksamheten så att förbundet blir bättre på att locka nya studenter och få dem som anslutit sig att hållas kvar.

“På så sätt kan vi också bättre få studenterna att förbinda sig till verksamheten.”