Journalistförbundets fullmäktige beslutade att möjligheten att ge studerandeledamöter rösträtt ska utredas inför höstfullmäktige. (mer …)