Det går bra för Journalistförbundet om man ser på de ekonomiska nyckeltalen. År 2017 präglades särskilt av goda intäkter från placeringsverksamheten.

(mer …)