Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kvinnliga journalisters lönedag 16 december

Den 16 december är det kvinnliga journalisters “lönedag”.  Med andra ord jobbar kvinnorna gratis resten av året då männen får lön till årets slut. Kvinnliga journalisters “lönedag” är en kalkylerad dag som baserar sig på Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning.

Enligt arbetsmarknadsundersökningen är “kvinnans euro” i mediebranschen 96 cent.

“Vi är på rätt väg då det gäller att minska lönegapet mellan kvinnor och män men än finns det jobb att göra”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

I Journalistförbundets branscher jobbar män och kvinnor nästan lika många timmar per vecka, drygt 36 timmar i veckan (kvinnor 36,2 timmar och män 36,3 timmar).

I de branscher som Journalistförbundet representerar är kvinnornas lönedag betydligt senare jämfört med alla branscher i hela landet.

Enligt den fackliga centralorganisationen STTK är kvinnliga anställdas lönedag i medeltal redan 4 november i och med att “kvinnans euro” i snitt är 84,3 cent.

“Inom våra branscher är lönegapet mindre än i andra branscher”, säger Savolainen.

Läs också: En medlem i anställningsförhållande tjänar i snitt över 4 000 euro (17.11.2022) – om arbetsmarknadsundersökningen 2022.