Generell / 15.12.2022

Kvinnliga journalisters lönedag 16 december

Den 16 december är det kvinnliga journalisters "lönedag".  Med andra ord jobbar kvinnorna gratis resten av året då männen får lön till årets slut. Kvinnliga journalisters "lönedag" är en kalkylerad dag som baserar sig på Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning. Enligt arbetsmarknadsundersökningen är "kvinnans euro" i mediebranschen 96 cent. "Vi är på rätt väg då det gäller att minska lönegapet mellan kvinnor och män men än finns det jobb att göra", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. I Journalistförbundets branscher jobbar män och kvinnor nästan lika många timmar per vecka, drygt 36 timmar i veckan (kvinnor 36,2 timmar och män 36,3 timmar). I de branscher som Journalistförbundet representerar är kvinnornas lönedag betydligt senare jämfört med alla branscher i hela landet. Enligt den fackliga centralorganisationen STTK är kvinnliga anställdas lönedag i medeltal redan 4 november i och med att "kvinnans euro" i snitt är 84,3 cent. "Inom våra branscher är lönegapet mindre än i andra branscher", säger Savolainen. Läs också: En medlem i anställningsförhållande tjänar i snitt över 4 000 euro (17.11.2022) – om arbetsmarknadsundersökningen 2022.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.