Den 16 december är det kvinnliga journalisters ”lönedag”.  Med andra ord jobbar kvinnorna gratis resten av året då männen får lön till årets slut. Kvinnliga journalisters ”lönedag” är en kalkylerad dag som baserar sig på Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning. (mer …)