Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

En medlem i anställningsförhållande tjänar i snitt över 4 000 euro

Enligt Journalistförbundets färska arbetsmarknadsundersökning, som granskar bland annat lönenivån för medlemmar i ett anställningsförhållande, har den genomsnittliga helhetsinkomsten stigit med 3,5 procent jämfört med 2020. Medeltalet för hela branschens helhetsinkomst har stigit till 4010 euro per månad.

Journalistförbundet låter göra arbetsmarknadsundersökningar för medlemmar i ett anställningsförhållande med två års mellanrum. Motsvarande undersökning för frilansar görs också med två års mellanrum.

Den färska arbetsmarknadsundersökningen i ett nötskal:

  • Arbetsmarknadsundersökning granskar inkomstnivån för medlemmar i ett anställningsförhållande. Undersökningen tar också upp hur distansarbete påverkat medlemmarna.
  • Inom branschen har månadsinkomsten i medeltal stigit till över 4000 euro.
  • Inom pressen, Yle och kommersiell teve och radio är medianlönen för första gången samma, 3 900 euro.
  • “Kvinnans euro” är 96 cent. Inom Journalistförbundets branscher är jämställdhet då det gäller lönerna bättre än i Finland överlag.
  • Största delen av de anställda har haft möjlighet att jobba på distans. Medlemmarna är rätt nöjda med arrangemangen kring distansarbetet.

I slutet av artikeln hittar du en länk till arbetsmarknadsundersökningen.

Inom Journalistförbundets största medlemsgrupp, de som omfattas av pressens kollektivavtal, har inkomsterna stigit med 2,8 procent. Inom Yle har lönerna stigit med 3,0 procent. Undersökningen tar fasta på helhetsinkomsten som består av månadslönen, fasta tillägg och varierande tillägg samt av natura förmåner.

“Orsaken till den högre inkomsten går att hitta i kollektivavtalsaförhandlingarna. Avtalsenliga löneförhöjningar garanterar att lönerna utvecklas”, säger förbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

“Kvinnans euro” är 96 cent 

Inom branschen har skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner inte förändrats nämnvärt sedan den förra undersökningen 2020.

“Den är en cent mindre än i den förra undersökningen. Då man jämför med hela arbetsmarknaden är situationen betydligt bättre för Journalistförbundets medlemmar än i andra branscher”, säger Petri Savolainen.

I hela landet är “kvinnans euro” 85 cent.

“Läget i våra brancher är bättre men vi strävar efter att det inte ska finnas någon skillnad. Jobb finns med andra ord ännu att göra”, säger Petri Savolainen.

Av kvinnorna som svarade på arbetsmarknadsundersökningen var 60 procent nöjda med sin inkomstnivå, av männen var 68 procent nöjda.

Möjlighet att jobba på distans

Största delen av de svarande (90 procent) har haft möjlighet att jobba på distans. Av dem som haft möjlighet att jobba på distans har nio av tio gjort det – och gjort 57 procent av arbetstiden på distans.

För majoriteten av de svarande (68 procent) har distansarbete förbättrat livskvaliteten och orken. Var tionde svarade att distansarbetet inverkat negativt.

Tre av fyra är nöjda med hur distansarbete organiserats på den egna arbetsplatsen. Enligt 53 procent har arbetsredskapen och ergonomin varit tillräckliga, enligt 43 procent har de varit otillräckliga.

“Det är viktigt att de anställda själva kan påverka hur de jobbar”, säger Petri Savolainen.

 

Lönestatistik sedan 1993 

Journalistförbundet har utrett förändringar i medlemmarnas inkomster sedan 1993.

Bilden nedan visar hur inkomsterna utvecklats 1993–2022

 

 

Läs hela arbetsmarknadsundersökningen här, på finska: Työmarkkinatutkimus 2022L

Läs en sammanfattning av rapporten här, på finska: Työmarkkinatutkimus tiiviisti 2022

 

Fakta om undersökningen:

– Journalistförbundet frågade sina medlemmar om lönerna i april 2022. Undersökningen innehöll också flera frågor om distansarbete.

– En inbjudan att delta i undersökningen (enkäten) skickades till de medlemmar i förbundet som är i ett anställningsförhållande.

–I arbetsmarknadsundersökningen deltog 1301 jäsentä, svarsprocenten var 20 procent. Senast deltog 1033 personer i undersökningen.

– Arbetsmarknadsundersökningen gjordes av Kantar Public.