På Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 25 maj behandlades fyra motioner. Det handlar om förslag som Journalistförbundets medlemsföreningar lagt fram och som fullmäktige fattar beslut om. (mer …)