Generell / 27.04.2023

Journalistförbundet godkände både pressens och förlagsredaktörernas nya kollektivavtal

Konferenssal med många personer som sitter vid bord. Några har bärbara datorer framför sig.
Fullmäktige samlades till extra möte onsdagen 27 april 2023. Foto: Maria Pettersson. Bild:
Journalistförbundet har i dag torsdagen 27 april godkänt förhandlingsresultaten för pressens och för förlagsredaktörernas nya kollektivavtal. Förhandlingsresultaten nåddes i går kväll, onsdagen 26 april. Fullmäktige behandlade också andra kollektivavtal som slutits under våren. Medieförbundet som företräder arbetsgivarna behandlar pressens och förlagsredaktörernas nya kollektivavtal först nästa vecka. Vi berättar mer om detaljerna och innehållet i de nya avtalen genast efter att Medieförbundets styrelse godkänt dem. Före det är förhandlingsresultatet inte officiellt i kraft. Samtliga kollektivavtal som slutits denna vår har fyra gemensamma drag: Löneförhöjningarna är "i enlighet med den allmänna linjen" i Finland, avtalsperioden är 24 månader, familjeledigheter har diskuterats och i arbetsvillkoren har man endast gjort små ändringar. ”Vi lyckades förhandla om skäliga löneförhöjningar för samtliga avtal, vi tog ett steg framåt i utvecklandet av ett nytt lönesystem för pressen, vi fick in små förbättringar här och där och det skedde inga försämringar”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Pressen

I arbetsvillkoren sker inga märkbara förändringar, till exempel semestrarna är som tidigare. Löneförhöjningarna är ”i enlighet med den allmänna linjen” på arbetsmarknaden. ”Vi lyckades utveckla det 20 år gamla lönesystemet så att lönegrupperna bättre motsvarar dagens arbetsuppgifter”, säger Hanne Aho.

Förlagsredaktörerna

Också förlagsredaktörernas löneförhöjningar är ”i enlighet med den allmänna linjen” på arbetsmarknaden. I arbetsvillkoren sker inga märkbara förändringar. Vi berättar mer om detaljerna i avtalet efter att Medieförbundets styrelse behandlat förhandlingsresultatet efter valborg.

Fackförbunden bör vara eniga

Ordförande Hanne Aho lyfte i sitt tal vikten av att fackförbundens främsta mål bör vara enighet och gemenskap – enbart då kan man påverka stora frågor. ”Dessutom bör fackförbunden kunna kommunicera varför och på vilket sätt fackförbunden är viktiga samt delta i den offentliga diskussionen”, säger Aho.

Fullmäktige firade historiskt avtal för av-översättare

Fullmäktige firade också att man under denna avtalsrunda undertecknade ett kollektivavtal som innehåller minimiarvoden för ensamföretagare och självanställda. Det handlar om de audiovisuella översättarnas kollektivavtal som för första gången innehåller minimiarvoden för ensamföretagare. Det här i enlighet med Europeiska kommissionens nya riktlinjer. ”Det här är det första avtalet i sitt slag i finländsk arbetsmarknadshistoria. Enligt Europeiska kommissionens nya riktlinjer kan fackförbund förhandla kollektivt om frilansars arbetsvillkor och vi började genast jobba för att föra frågan framåt. Det här är ett historiskt och banbrytande resultat”, säger Aho. För ytterligare information: Hanne Aho, ordförande, hanne.aho@journalistiliitto.fi

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.