Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistiliiton valtuusto on juuri hyväksynyt Suomen elokuva- ja medietyöntekijöiden liitto SETn uudeksi jäsenyhdistykseksi. Marraskuu 2021. Kuva: Kimmo Penttinen.

Journalistförbundet får ny medlemsförening i Film- och mediearbetarnas förbund i Finland (SET)

Finlands Journalistförbundet har godkänt Film- och mediearbetarnas förbund i Finlands (SET) medlemsansökan. Beslutet fattades på Journalistförbundets fullmäktiges höstmöte. 

Film- och mediearbetarnas förbund i Finland rf (SET) ansökte om medlemskap i Journalistförbundet 7 november.

“Vi önskar SET och dess medlemmar hjärtligt välkomna till Journalistförbundet. Föreningen och dess medlemmar blir en naturlig del av Journalistförbundet i och med att vi redan i dag har medlemmar inom film- och tevebranschen och i och med att förbundet förhandlat om branschens kollektivavtal”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

“SET är hoppfull och glad inför den här möjligheten att utveckla branschen tillsammans med Journalistförbundet. Det gäller allt från kollektivavtalen till en bredare påverkningsmöjlighet inom kulturbranschen. Goda arbetsvillkor och förmågan att känna igen olika typer av arbetsförhållanden i samhället främjar kreativiteten, välmående och i förlängningen produktiviteten”, säger SET:s ordförande Matleena Kuusela.

Film- och mediearbetarnas förbund representerar på bred bas proffs inom film- och tv-branschen. Förbundets medlemmar jobbar bland annat med film, teve, video, reklamfilmer, dokumentärfilmer och med kortfilmer. Till sitt yrke är SET:s medlemmar assistenter, filmare, scenografer, klippare, ljusdesigner med flera. SET har cirka tusen medlemmar.

Janina Witkowski och Iddo Soskolne från SET rf svarade på fullmäktiges frågor om föreningen. Bild: Kimmo Penttinen.

SET:s medlemmar kan nu ansöka ansöka om att bli personmedlemmar i Journalistförbundet. Anvisningar för hur man ansluter sig kommer att publiceras på SET:s Facebooksida och på Journalistförbundets webbplats.

Journalistförbundets fullmäktige fattade också beslut om att granska sina stadgar och tjänster så att de ännu bättre än tidigare beaktar en allt mångsidigare medlemskår. Redan i dag har Journalistförbundet medlemmar som verkar inom olika delar av medie- och kommunikationsbranschen. Bland medlemmarna finns journalister, förlagsredaktörer, grafiker, översättare, kommunikationsföretagare, proffsbloggare, audiovisuella experter och lärare inom branschen.

Beslutet var historiskt. Senast en ny förening anslöt sig till Journalistförbundet var 1980. Då blev Radio- och teveredaktörernas förbund (på finska RTTL) en del av Journalistförbundet.

 

För dig som hör till SET – här hittar du anvisningar för hur du blir medlem i Journalistförbundet.

Läs också: Film- och mediearbetarnas förbund ansöker om att ansluta sig till Journalistförbundet (10.11.2021)