Generell / 10.11.2021

Film- och mediearbetarnas förbund ansöker om att ansluta sig till Journalistförbundet

Film- och mediearbetarnas förbund i Finland (SET) har på sitt möte 7 november fattat beslut om att ansöka om att bli en medlemsförening i Finlands Journalistförbund. SET är i dag en medlemsförening i Fackförbundet för teater och media i Finland (Teme). Film- och mediearbetarnas förbund representerar på bred bas proffs inom film- och tv-branschen. Förbundets medlemmar jobbar bland annat med film, teve, video, reklamfilmer, dokumentärfilmer och med kortfilmer. Till sitt yrke är SET:s medlemmar assistenter, filmare, scenografer, klippare, ljusdesigner med flera. SET har cirka 1 000 medlemmar. Till Journalistförbundets medlemmar hör redan i dag proffs inom film- och tv-branschen och Journalistförbundet har förhandlat om branschens kollektivavtal. I och med att SET ansökt om medlemskap i Journalistförbundet ska Journalistförbundet nu höra sina nuvarande medlemsföreningar i frågan. Beslut om medlemskapet fattas av Journalistförbundets fullmäktige på höstmötet 25–26 november. Senast en ny förening anslöt sig till Journalistförbundet var 1980. Då blev Radio- och teveredaktörernas förbund (på finska RTTL) en del av Journalistförbundet.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.