Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Film- och mediearbetarnas förbund ansöker om att ansluta sig till Journalistförbundet

Film- och mediearbetarnas förbund i Finland (SET) har på sitt möte 7 november fattat beslut om att ansöka om att bli en medlemsförening i Finlands Journalistförbund. SET är i dag en medlemsförening i Fackförbundet för teater och media i Finland (Teme).

Film- och mediearbetarnas förbund representerar på bred bas proffs inom film- och tv-branschen. Förbundets medlemmar jobbar bland annat med film, teve, video, reklamfilmer, dokumentärfilmer och med kortfilmer. Till sitt yrke är SET:s medlemmar assistenter, filmare, scenografer, klippare, ljusdesigner med flera. SET har cirka 1 000 medlemmar.

Till Journalistförbundets medlemmar hör redan i dag proffs inom film- och tv-branschen och Journalistförbundet har förhandlat om branschens kollektivavtal.

I och med att SET ansökt om medlemskap i Journalistförbundet ska Journalistförbundet nu höra sina nuvarande medlemsföreningar i frågan. Beslut om medlemskapet fattas av Journalistförbundets fullmäktige på höstmötet 25–26 november.

Senast en ny förening anslöt sig till Journalistförbundet var 1980. Då blev Radio- och teveredaktörernas förbund (på finska RTTL) en del av Journalistförbundet.