Finlands Journalistförbundet har godkänt Film- och mediearbetarnas förbund i Finlands (SET) medlemsansökan. Beslutet fattades på Journalistförbundets fullmäktiges höstmöte.  (mer …)