Journalistförbundet beviljar årligen max 35 stycken rekreationsstipendier som berättigar till en veckas gratis vistelse på Saariselkäs Fjällstuga (max 30 stipendier delas ut) eller till en veckas gratis vistelse i semesterhuset i Vierumäki (max fem stipendier delas ut). Stipendievistelsen gäller inte högsäsong.

Hösten 2022 är ansökan öppen 16 september till 7 oktober kl. 16.

Fyll i ansökningsblanketten på webben omsorgsfullt om motivera varför just du är i behov av rekreation i förbundets semesterstuga. Ansökningsblanketten finns på Journalistförbundets webbplats då ansökningstiden pågår, du hittar den via följande webbplats.

Vid beviljandet av stipendium beaktas följande: sökanden ska ha varit medlem i förbundet i minst ett år, rekreationsstipendium kan beviljas högst vart femte år. Övriga omständigheter som tas i beaktande är sociala grunder, ekonomiska grunder, förtroendeuppdrag inom förbundet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Utöver logi betalas resekostnader för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med egen bil.

Information om när ansökan till stipendiet är öppen ges i tidningen Journalisten, på förbundets webbplats samt i medlemsbrevet. Stipendiemottagarna får besked per e-post.

Förfrågningar:

  • ekonomisekreterare Annamari Schildt,
  • annamari.schildt(at)journalistiliitto.fi
  • tfn 044 500 0013

(mer …)