Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet bäddar för förhandlingar om självanställdas arbetsvillkor

Journalistförbundet vill inleda förhandlingar om självanställdas arbetsvillkor så fort som möjligt. Förbundet har bäddat för förhandlingarna genom att göra en självutvärdering på Konkurrens- och konsumentverket där förbundet redogör för hur den kollektiva förhandlingsrätten kunde genomföras.

Journalistförbundet har diskuterat självutvärderingen med Konkurrens- och konsumentverket 21 december 2022.

Journalistförbundet är den första instansen som gjort en självutvärdering för hur kollektiva förhandlingar kunde genomföras. Bland annat utvärderar man om vilka frågor och för vem Journalistförbundet kunde förhandla. Du kan bekanta dig med utvärderingen här.

“Journalistförbundet har arbetat hårt för att förbereda kollektiva förhandlingar för självanställda. Målet är att inleda förhandlingarna i början av 2023”, säger Journalistförbundets jurist Eveliina Tuominen som också varit med och gjort självutvärderingen.

EU-kommissionen gav på hösten riktlinjer enligt vilka självanställda eller företagare utan anställda har rätt att förhandla kollektivt om sina arbetsvillkor. Också fackförbund har rätt att förhandla för självanställda. Journalistförbundet har varit i kontakt med medieförbundet för att utreda möjligheterna att inleda förhandlingar.

Arbets- och näringsministeriet har uppgett att man inte planerar ändringar i lagstiftningen på grund av riktlinjerna.

 

Läs också: 

Ett historiskt steg: Nu får fackförbund förhandla om självanställdas arbetsvillkor (9.10.2022)

EU-kommissionen: självanställda kan i vissa fall ha kollektiv förhandlingsrätt (2.10.2022)

Hanne Aho: Journalistförbundet vill förhandla om självanställdas arvoden och arbetsvillkor (30.11.2022)