Journalistförbundet vill inleda förhandlingar om självanställdas arbetsvillkor så fort som möjligt. Förbundet har bäddat för förhandlingarna genom att göra en självutvärdering på Konkurrens- och konsumentverket där förbundet redogör för hur den kollektiva förhandlingsrätten kunde genomföras.

(mer …)