Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Hanne Aho puhui Journalistiliiton valtuuston järjestäytymiskokouksessa 30.11.2022.

Hanne Aho: Journalistförbundet vill förhandla om självanställdas arvoden och arbetsvillkor

Kollektiv förhandlingsrätt, medlemskårens diversitet och Rysslands anfallskrig i Ukraina var teman då Journalistförbundets ordförande Hanne Aho talade inför fullmäktiges konstituerande möte i Helsingfors. 

Journalistförbundet vill att självanställda ska få förhandla kollektivt om arvoden och arbetsvillkor. I höst gav EU-kommissionen riktlinjer som fastställde att självanställda ska få förhandla kollektivt om sina arvoden och arbetsvillkor. Detta innebär att fackförbund nu har rätt att förhandla för frilansar. 

”Vi har redan varit i kontakt med Medieförbundet om att inleda förhandlingar. Målsättningen är att utöka förhandlingarna så att vi också kan förhandla direkt med mediehusen. I praktiken kunde vi förhandla om liknande frågor som vi förhandlar om i kollektivavtalsförhandlingarna. Vi kommer att göra allt för att förhandlingarna ska lyckas”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. 

Hon lyfter fram gemenskap och solidaritet som förbundets bärande krafter. Genom sammanhållning utvecklas vi, säger Hanne Aho. 

”Vår medlemskår utvidgas, vilket stärker oss och ger oss ett brett mandat: Vi förhandlar om mediebranschens avtal, vi är mediebranschens röst. Sammanhållning ger oss ett starkt förhandlingsmandat och det ger oss den styrka vi behöver. Det är essensen i fackföreningsrörelsen.” 

I sitt öppningsanförande poängterade Aho att mediernas verksamhetsförutsättningar måste säkras, till exempel genom mediestöd. Ett stabilt stöd till Yle är livsviktigt för demokratin, kulturen och informationsförmedlingen. 

”Till exempel Samlingspartiets skuggbudget, som presenterades i går, föreslår en nedskärning på 140 miljoner euro i Yles finansiering. Det är totalt ansvarslöst”, säger Aho.