Generell / 30.11.2022

Hanne Aho: Journalistförbundet vill förhandla om självanställdas arvoden och arbetsvillkor

Hanne Aho puhui Journalistiliiton valtuuston järjestäytymiskokouksessa 30.11.2022. Bild:
Kollektiv förhandlingsrätt, medlemskårens diversitet och Rysslands anfallskrig i Ukraina var teman då Journalistförbundets ordförande Hanne Aho talade inför fullmäktiges konstituerande möte i Helsingfors.  Journalistförbundet vill att självanställda ska få förhandla kollektivt om arvoden och arbetsvillkor. I höst gav EU-kommissionen riktlinjer som fastställde att självanställda ska få förhandla kollektivt om sina arvoden och arbetsvillkor. Detta innebär att fackförbund nu har rätt att förhandla för frilansar.  ”Vi har redan varit i kontakt med Medieförbundet om att inleda förhandlingar. Målsättningen är att utöka förhandlingarna så att vi också kan förhandla direkt med mediehusen. I praktiken kunde vi förhandla om liknande frågor som vi förhandlar om i kollektivavtalsförhandlingarna. Vi kommer att göra allt för att förhandlingarna ska lyckas”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.  Hon lyfter fram gemenskap och solidaritet som förbundets bärande krafter. Genom sammanhållning utvecklas vi, säger Hanne Aho.  ”Vår medlemskår utvidgas, vilket stärker oss och ger oss ett brett mandat: Vi förhandlar om mediebranschens avtal, vi är mediebranschens röst. Sammanhållning ger oss ett starkt förhandlingsmandat och det ger oss den styrka vi behöver. Det är essensen i fackföreningsrörelsen.”  I sitt öppningsanförande poängterade Aho att mediernas verksamhetsförutsättningar måste säkras, till exempel genom mediestöd. Ett stabilt stöd till Yle är livsviktigt för demokratin, kulturen och informationsförmedlingen.  ”Till exempel Samlingspartiets skuggbudget, som presenterades i går, föreslår en nedskärning på 140 miljoner euro i Yles finansiering. Det är totalt ansvarslöst”, säger Aho. 

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.