Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Förhandlingsresultat i av-översättarnas kollektivavtalsförhandlingar

Parterna som förhandlat om ett nytt kollektivavtal för av-översättarna nådde ett förhandlingsresultat fredagen 29 januari.

Avtalsperioden är 15 månader, 1 februari 2021 – 30 april 2022. Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen på arbetsmarknaden.

“Förhandlingarna för att förnya avtalet var svåra. Med tanken på det var förhandlingsresultatet rimligt”, säger Helena Lamponen, chef för Akavas specialbranscher.

“Det var ändå viktigt att få ett resultat innan det gamla avtalet löpte ut. Förra gången vi förhandlade hittade vi ingen lösning förrän vi satte oss ner hos riksförlikningsmannen”, säger Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör på Journalistförbundet.

Förhandlingsresultatet ska nu behandlas av förhandlingsparternas respektive administration. Efter det presenteras förhandlingsresultatet mer noggrant.

Arbetsgivarna i förhandlingarna var Iyuno Finland Sub Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International osk och Saga Vera Oy. Arbetstagarna representerades av Journalistförbundet, Akavas specialbranscher, Kieliasiantuntijat och av de audiovisuella översättarna. Förhandlingarna inleddes i mitten av december.

 

För ytterligare information, kontakta:

Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör på Journalistförbundet, tfn 050 534 2485.

Helena Lamponen, chef för Akavas specialbranscher, tfn 040 631 7660.