Parterna i kollektivavtalet för av-översättningsföretag godkände förhandlingsresultatet 19 april. Kollektivavtalet är historiskt, eftersom parterna för första gången i Finland avtalade om minimiarvoden för ensamföretagare.

(mer …)