Parterna som förhandlat om ett nytt kollektivavtal för av-översättarna nådde ett förhandlingsresultat fredagen 29 januari.

(mer …)