Medlem / 03.04.2023

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023. En motion kan lämnas in av en fullmäktigemedlem, av medlemsföreningar och av avdelningar. Ifall du vill göra en motion, ta kontakt med en fullmäktigemedlem eller ta upp frågan i din medlemsförening eller avdelning. Motionerna skickas till ledningens assistent Kira Närhi, kira.narhi@journalistiliitto.fi. Fullmäktige är Journalistförbundets högst beslutsfattande organ. Fullmäktige samlas stadgeenligt två gånger per år, på våren i april-maj och på hösten i november-december.  

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Anmälan till svenska seminariet som ordnas i Åbo 14–15 april har öppnat

Du kan nu anmäla dig till Journalistförbundets svenska seminarium som är öppet för alla svenskspråkiga medlemmar. Seminariet ordnas fredag–lördag 14–15 april i Åbo.