Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.

En motion kan lämnas in av en fullmäktigemedlem, av medlemsföreningar och av avdelningar. Ifall du vill göra en motion, ta kontakt med en fullmäktigemedlem eller ta upp frågan i din medlemsförening eller avdelning.

Motionerna skickas till ledningens assistent Kira Närhi, kira.narhi@journalistiliitto.fi.

Fullmäktige är Journalistförbundets högst beslutsfattande organ.

Fullmäktige samlas stadgeenligt två gånger per år, på våren i april-maj och på hösten i november-december.