Medlem / 03.04.2023

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice. Juristjouren och jouren för medlemstjänster är stängda på långfredagen 7 april och på annandag påsk måndagen 10 april. Torsdagen 6 april kan du sköta medlemsärenden via numret 050 366 3501. Juristjouren är öppen som vanligt och svarar på numret 044 7555 000. Här hittar du Journalistförbundets kontaktuppgifter.

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.

Anmälan till svenska seminariet som ordnas i Åbo 14–15 april har öppnat

Du kan nu anmäla dig till Journalistförbundets svenska seminarium som är öppet för alla svenskspråkiga medlemmar. Seminariet ordnas fredag–lördag 14–15 april i Åbo.