Medlem / 03.04.2023

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Av-käännösalalla käynnistettiin tänään 30.3. neuvottelut työehtosopimuksen jatkosta. Kuva: Anna Joutsenniemi/Akavan Erityisalat Bild:
Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet. Öppningen är historisk och hänger ihop med Europeiska kommissionens nya riktlinjer från i fjol om kollektiv förhandlingsrätt för självanställda. I förhandlingarna deltar Akavas specialbranscher, Journalistförbundet, Kieliasiantuntijat, Pre-Text Oy, Saga Vera Oy, LinQ Media Group och Plint Ab. Förhandlingarna fortsätter 11 april. Det nuvarande kollektivavtalet upphör 20 april.   För ytterligare information, kontakta: Journalistförbundet: intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, petri.savolainen (at) journalistiliitto.fi. Akavas specialbranscher: chef Helena Lamponen, helena.lamponen (at) akavanerityisalat.fi.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.

Anmälan till svenska seminariet som ordnas i Åbo 14–15 april har öppnat

Du kan nu anmäla dig till Journalistförbundets svenska seminarium som är öppet för alla svenskspråkiga medlemmar. Seminariet ordnas fredag–lördag 14–15 april i Åbo.