Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Av-käännösalalla käynnistettiin tänään 30.3. neuvottelut työehtosopimuksen jatkosta. Kuva: Anna Joutsenniemi/Akavan Erityisalat

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Öppningen är historisk och hänger ihop med Europeiska kommissionens nya riktlinjer från i fjol om kollektiv förhandlingsrätt för självanställda.

I förhandlingarna deltar Akavas specialbranscher, Journalistförbundet, Kieliasiantuntijat, Pre-Text Oy, Saga Vera Oy, LinQ Media Group och Plint Ab.

Förhandlingarna fortsätter 11 april. Det nuvarande kollektivavtalet upphör 20 april.

 

För ytterligare information, kontakta:

Journalistförbundet: intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, petri.savolainen (at) journalistiliitto.fi.

Akavas specialbranscher: chef Helena Lamponen, helena.lamponen (at) akavanerityisalat.fi.