Generell / 23.04.2020

Coronaepidemin – Journalistförbundet utreder frilansarnas situation

Hur har den pågående coronakrisen påverkat frilansarnas arbete och utkomst? Frågorna utreds som bäst av Journalistförbundet. Förbundets frilansmedlemmar har fått en länk till en webbenkät onsdagen 22 april. Svarstiden pågår fram till den sista april. I enkäten frågas också om hur de olika stöden som riktas till företagare fungerat för frilansarnas del. Om du är en av dem som fått enkäten hoppas vi att du svarar på den. Svaren är värdefulla eftersom de hjälper Journalistförbundet att få en helhetsuppfattning om krisens effekter. Det i sin tur bidrar till att förbundet kan berätta för beslutsfattare till exempel hur frilansar kan stödjas eller hur de existerande stödformerna lyckats hittills. Enkätsvaren ges också till tidningen Journalisten som skriver en artikel om coronakrisen. I artikeln avslöjas inte identiteten på de svarande.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.