Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Coronaepidemin – Journalistförbundet utreder frilansarnas situation

Hur har den pågående coronakrisen påverkat frilansarnas arbete och utkomst? Frågorna utreds som bäst av Journalistförbundet. Förbundets frilansmedlemmar har fått en länk till en webbenkät onsdagen 22 april. Svarstiden pågår fram till den sista april. I enkäten frågas också om hur de olika stöden som riktas till företagare fungerat för frilansarnas del.

Om du är en av dem som fått enkäten hoppas vi att du svarar på den. Svaren är värdefulla eftersom de hjälper Journalistförbundet att få en helhetsuppfattning om krisens effekter. Det i sin tur bidrar till att förbundet kan berätta för beslutsfattare till exempel hur frilansar kan stödjas eller hur de existerande stödformerna lyckats hittills.

Enkätsvaren ges också till tidningen Journalisten som skriver en artikel om coronakrisen. I artikeln avslöjas inte identiteten på de svarande.