Nu finns ett beslut – regeringen stöder journalistik. Det så kallade coronastödet beviljas finländska medier vars annonsintäkter och omsättning minskat kännbart på grund av epidemin.

”Krisstödet är viktigt därför att många mediehus lidit ekonomiskt av coronan”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. ”Det är många i branschen som känner av permitteringar och det är tydligt att arbetstillfällena för frilansjournalister minskat. Nu säger man också upp folk.”

Syftet med krisstödet är att hjälpa journalister hitta jobb.

Aho säger att coronastödet bör utnyttjas förnuftigt: ”Stödet är till för att trygga de fastanställdas och frilansjournalisternas arbete, inte för utdelningar som gynnar aktieägare.

Stödet till medierna ska trygga informationsförmedlingen.

”Det är inte ett företagsstöd utan ett stöd för demokratin”, understryker Hanne Aho.

”Krisstödet är en bra början. I fortsättningen ska vi också titta på mera permanenta stöd.”

Alternativ finns: Stöd till distributionskostnader, en sänkning av mervärdesskatten och direkt stöd till mediehusen. Det ingår i arbetet för utskottet som förberett coronastödet att fundera vidare.

”Det arbetet inleds i höst”, säger Hanne Aho. Journalistförbundet deltar i uppdraget.

Läs mera: Trafik och kommunikationsministeriets pressmeddelande 1.10.2020 (på finska), ”Koronatuesta helpotusta medialle”, Journalistförbundet 28.4.2020: Ministeriets utredning startskottet för permanent mediestöd i Finland