Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan. Journalistförbundet träffar Kansan uutisets representanter 15 maj. Syftet är att diskutera möjligheterna att inleda förhandlingar om självanställdas arvoden och arbetsvillkor.

Lika ersättning för lika arbete är en allmänt känd princip. Men ”frilansens euro” är endast 62 cent, enligt Journalistförbundets undersökning från 2023. Journalistförbundet anser att det bästa sättet att förbättra frilansars och andra självanställdas arvoden och arbetsvillkor är att förhandla kollektivt om dessa.

Journalistförbundet har under våren träffat representanter för tidskrifter, förlag och Yle. Nu vill förbundet träffa också andra mediehus för att diskutera möjligheterna att inleda förhandlingar.