Generell / 29.05.2020

Coronaepidemin har slagit hårt mot frilansarna: både uppdrag och inkomster har minskat – få har sökt företagsstöd

Coronakrisen har satt sina spår i både frilansarnas plånböcker och arbetssituation. Inkomsterna har sjunkit rejält för över 40 procent av frilansarna, över 60 procent har färre uppdrag än tidigare. Uppgifterna framkommer ur Journalistförbundets enkät som gjordes i april och maj. ”Siffrorna är brutala. Över hälften av dem som svarade på enkäten har varit med om inhiberade arbetsuppdrag", säger Hannu Hallamaa jurist på Journalistförbundet med ansvar för frilansar och egenanställda. Enligt Hallamaa är det särskilt sportjournalister och fotografer som bevakar sportevenemang som varit med om att överenskomna uppdrag inhiberats. Många frilansar ersätter inkomstbortfallet från det journalistiska arbete med arbete i helt andra branscher. Bland de svarande fanns de som kört taxi för att få inkomster. Andra hade sålt egendom. I enkäten fanns också frågor om uppdragsgivare, med hänvisning till coronakrisen, bett frilansar fakturera mindre än normalt. Endast var tionde svarande (11 procent) hade upplevt detta. Nästan en fjärdedel (23 procent) hade vänt sig till TE-byrån för att få arbetsmarknadsstöd riktat till företagare. Endast fyra procent hade fått stödet på 2 000 euro som kommuner betalar egenföretagare. "Det lönar sig definitivt att söka detta stöd. Det är onödigt få som sökt stöd från kommunen" säger Hallamaa. Journalistförbundet påminner regelbundet sina medlemmar om olika stödformer i medlemsbrev och på sociala medier. Två procent av de svarande hade sökt stöd från Business Finland. En rätt stor del, 29 procent, hade sökt stipendium. Journalistförbundet frågade om frilansars arbetssituation i en webbenkät 23 april – 5 maj 2020. 275 personer svarade på enkäten.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.