Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Bättre läge för frilansarna – men året som helhet dystert

Var tredje frilans har i höst haft en bättre arbetssituation än under våren. För cirka 40 procent av de svarande är arbetsmängden oförändrad och för cirka 25 procent har arbetsmängden minskat. Uppgifterna kommer från  Journalistförbundets enkät som skickades till frilansmedlemmar i november-december.

“Det har skett en återhämtning men jag skulle ha önskat att läget sett bättre ut. Tittar man på året som helhet så är läget för frilansarna dystert”, säger juristen Hannu Hallamaa med ansvar för frilansfrågor på Journalistförbundet.

På våren gjorde Journalistförbundet en motsvarande enkätundersökning bland frilansmedlemmarna. Den nya undersökningen gjordes för att få en bild av hur situationen förändrats under året.

För frilansarna går arbetsmängden hand i hand med inkomsterna. När arbetsmängden minskar minskar också inkomsterna. Den nya utredningen visar att allt fler arbetar med både journalistik och kommunikation.

Fler har sökt stöd

På våren hade få frilansar vänt sig till TE-byrån för att få arbetsmarknadsstöd eller försökt få stöd via andra kanaler. Bland de som svarade på höstens enkät hade fler än tidigare fått arbetslöshetsstöd. Var tredje svarande hade sökt kommunalt stöd till företagare och över 80 procent hade beviljats stöd.

Antalet frilansar som sökt övriga stöd, till exempel utkomststöd, har ökat.

“Vi ser en tydlig ökning och andelen som sökt utkomststöd är oroväckande stor”, säger Hannu Hallamaa.

På våren hade 4,5 procent av de svarande sökt utkomststöd. På hösten var andelen åtta procent.

Journalistförbundet bad 20 november till 10 december frilansar svara på en enkät om sin arbetssituation. 220 personer svarade. Nästa år gör förbundet en arbetsmarknadsundersökning bland frilansar.