Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Utlåtande: Förtäckta anställningar har ingen plats i vårt arbetsliv.

Utlåtande från Journalistförbundets fullmäktige 24 maj 2019.

Lagen måste ändras – arbetstagaren är ingen företagare

Företagen sparar i dag genom förtäckta anställningar, där egenföretagare jobbar på villkor som liknar en anställds. Arbetet utlokaliseras särskilt genom uppsägningar och samarbetsförhandlingar. Tidigare anställda tvingas till företagsverksamhet som inte uppfyller kriterierna för sund företagsverksamhet. Den här utvecklingen förändrar strukturerna i vårt arbetsliv i en osund riktning. En växande gråzon har bildats mellan löntagare och företagare. Den här gråzonen hotar  arbetsmarknaden.

Också i mediebranschen tvingas människor grunda olönsamma företag. Egenföretagare jobbar med villkor som liknar anställdas. De har bara en uppdragsgivare som dikterar hur mycket de får fakturera. Samtidigt kräver uppdragsgivaren lojalitet och att egenföretagaren inte säljer sina tjänster åt andra. Cykelbud, egenföretagare inom transportbranschen och andra som jobbar inom den så kallade ”gig-ekonomin” tampas med samma problem.

Vår lagstiftning känner inte till det här fenomenet och en enskild företagare har få möjligheter att kämpa mot missbruket och för sina egna rättigheter.

Journalistförbundets fullmäktige kräver förändringar i lagen. Skillnaden mellan anställda och företagare bör vara entydig. En person som jobbar som om hen vore löntagare ska ses som en anställd. En företagares verksamhet ska stå på en sund grund. Förtäckta anställningar har ingen plats i vårt arbetsliv.