Utlåtande från Journalistförbundets fullmäktige 24 maj 2019. (mer …)