Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Svara på enkät: Hur har coronapandemin påverkat din hälsa och ditt jobb?

Journalistförbundet vill genom en enkät veta mer om hur coronapandemin påverkat de medlemmar som har ett anställningsförhållande. Motsvarande undersökning har tidigare gjorts bland frilansmedlemmarna.

Enkäten skickas till medlemmarna i januari.

“Målet är att samla värdefull information som vi kan utnyttja för att bevaka medlemmarnas intresse”, säger Journalistförbundets jurist Tuomas Aalto.

I enkäten finns frågor om hur coronapandemin påverkat hälsan, arbetshälsan, arbetet och arbetsförhållandena. Journalistförbundet har skapat enkäten i samarbete med Åbo Akademi. Norges journalistförbund har tidigare gjort en motsvarande undersökning i Norge.

Enkäten skickas till medlemmarna med e-brev och svarstiden pågår till 19 februari. Svaren skickas anonymt och behandlas konfidentiellt. Det tar 10–15 minuter att svara på enkäten.

“Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt svarar på enkäten. På så sätt får vi viktig kunskap om hur Journalistförbundet kan utveckla sin verksamhet, särskilt efter coronapandemin”, säger Tuomas Aalto.