Generell / 29.01.2021

Svara på enkät: Hur har coronapandemin påverkat din hälsa och ditt jobb?

Journalistförbundet vill genom en enkät veta mer om hur coronapandemin påverkat de medlemmar som har ett anställningsförhållande. Motsvarande undersökning har tidigare gjorts bland frilansmedlemmarna. Enkäten skickas till medlemmarna i januari. "Målet är att samla värdefull information som vi kan utnyttja för att bevaka medlemmarnas intresse", säger Journalistförbundets jurist Tuomas Aalto. I enkäten finns frågor om hur coronapandemin påverkat hälsan, arbetshälsan, arbetet och arbetsförhållandena. Journalistförbundet har skapat enkäten i samarbete med Åbo Akademi. Norges journalistförbund har tidigare gjort en motsvarande undersökning i Norge. Enkäten skickas till medlemmarna med e-brev och svarstiden pågår till 19 februari. Svaren skickas anonymt och behandlas konfidentiellt. Det tar 10–15 minuter att svara på enkäten. "Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt svarar på enkäten. På så sätt får vi viktig kunskap om hur Journalistförbundet kan utveckla sin verksamhet, särskilt efter coronapandemin", säger Tuomas Aalto.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.