Hotet om MTV:s innehållsarbetares strejk, vilken skulle börja i morgon fredag, är avblåst. Journalistförbundet och Palta, servicebranschens arbetsgivare, har godkänt riksförlikningsmannens medlingsförslag som gäller MTV:s innehållsarbetares kollektivavtal. (mer …)