Journalistförbundet vill genom en enkät veta mer om hur coronapandemin påverkat de medlemmar som har ett anställningsförhållande. Motsvarande undersökning har tidigare gjorts bland frilansmedlemmarna.

(mer …)