Nyheter / 26.05.2016

Stadgeändring underlättar föreningsfusioner

När Helsingfors journalistförening och Tidskriftsjournalisternas förbund i Finland planerade en sammanslagning aktualiserades frågan om hur väl Journalistförbundets stadgar tar i beaktande förändringar i organisationen. 

För att förbundet i dag och i framtiden bättre ska förändra sig och understöda förändringar bland medlemsföreningarna föreslogs en stadgeändring enligt följande:

I förbundets stadgar läggs följande stycke till i §29:

"Ifall en eller flera medlemsföreningar går samman under en fullmäktigeperiod får den medlemsförening som fortsätter förrätta ett kompletterande val för att välja fullmäktigerepresentanter. Föreningen får välja lika många ledamöter som de tidigare föreningarna haft sammanlagt tidigare."

(fri översättning, L.Laurent)

Fullmäktige godkände stadgeändringen utan diskussion.


Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.