Journalistförbundets utskott för föreningsutveckling har i tre års tid funderat på hur medlemmarna kunde erbjudas mer jämlik service. Frågan har diskuterats i förbundets styrelse, i fullmäktige, i föreningar och på förbundets föreningsdagar. (mer …)