På fullmäktiges vårmöte presenterade Journalistförbundets utskott för föreningsutveckling ett förslag på hur medlemstjänsterna kunde bli mer jämlika. Förslaget väckte livlig diskussion och fick stöd bland fullmäktigeledamöterna.  (mer …)