Generell / 18.05.2018

Projekt i mediefostran årets gärning

Ulkoasusta ja taitosta vastaava Eveliina Salomaa (vas.) nouti Sulkasadon palkinnon. Faktana kiitos -projektia edusti Pauliina Grönholm. Bild:
Projektet Faktana kiitos (Som fakta, tack) premierades som årets föreningsgärning 2017. Utmärkelsen delades ut i samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 17 maj 2018. Norra Karelens journalistförenings valborgstidning Sulkasato fick ett hedersomnämnande. Utmärkelsen mottogs av Eveliina Salomaa som ansvarat för tidningens layout och redigering. Mediefostran i skolorna Ungefär 160 journalister, som jobbade på frivillig basis, deltog i mediefostranprojektet Faktana kiitos. Projektet pågick hösten 2017 och våren 2018. I praktiken handlade det om att skolor runt om i Finland kunde beställa en journalist på besök. Målet var att stödja eleverna i att bedöma olika typ av information och uppmärksamma dem på hur man kan använda sociala medier ansvarsfullt. Projektet leddes av Anne Leppäjärvi, direktör för Haaga-Helia yrkeshögskolans  journalistutbildning och av Pauliina Grönholm, journalist på Helsingin Sanomat och  expert på mediefostran.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.