Generell / 18.05.2018

Projekt i mediefostran årets gärning

Ulkoasusta ja taitosta vastaava Eveliina Salomaa (vas.) nouti Sulkasadon palkinnon. Faktana kiitos -projektia edusti Pauliina Grönholm. Bild:
Projektet Faktana kiitos (Som fakta, tack) premierades som årets föreningsgärning 2017. Utmärkelsen delades ut i samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 17 maj 2018. Norra Karelens journalistförenings valborgstidning Sulkasato fick ett hedersomnämnande. Utmärkelsen mottogs av Eveliina Salomaa som ansvarat för tidningens layout och redigering. Mediefostran i skolorna Ungefär 160 journalister, som jobbade på frivillig basis, deltog i mediefostranprojektet Faktana kiitos. Projektet pågick hösten 2017 och våren 2018. I praktiken handlade det om att skolor runt om i Finland kunde beställa en journalist på besök. Målet var att stödja eleverna i att bedöma olika typ av information och uppmärksamma dem på hur man kan använda sociala medier ansvarsfullt. Projektet leddes av Anne Leppäjärvi, direktör för Haaga-Helia yrkeshögskolans  journalistutbildning och av Pauliina Grönholm, journalist på Helsingin Sanomat och  expert på mediefostran.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.