Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Ulkoasusta ja taitosta vastaava Eveliina Salomaa (vas.) nouti Sulkasadon palkinnon. Faktana kiitos -projektia edusti Pauliina Grönholm.

Projekt i mediefostran årets gärning

Projektet Faktana kiitos (Som fakta, tack) premierades som årets föreningsgärning 2017. Utmärkelsen delades ut i samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 17 maj 2018.

Norra Karelens journalistförenings valborgstidning Sulkasato fick ett hedersomnämnande. Utmärkelsen mottogs av Eveliina Salomaa som ansvarat för tidningens layout och redigering.

Mediefostran i skolorna

Ungefär 160 journalister, som jobbade på frivillig basis, deltog i mediefostranprojektet Faktana kiitos. Projektet pågick hösten 2017 och våren 2018. I praktiken handlade det om att skolor runt om i Finland kunde beställa en journalist på besök. Målet var att stödja eleverna i att bedöma olika typ av information och uppmärksamma dem på hur man kan använda sociala medier ansvarsfullt.

Projektet leddes av Anne Leppäjärvi, direktör för Haaga-Helia yrkeshögskolans  journalistutbildning och av Pauliina Grönholm, journalist på Helsingin Sanomat och  expert på mediefostran.