Generell / 02.06.2022

Pressens kollektivavtal godkänt: lönerna stiger med minst två procent  ”Det här sättet att förhandla fungerar inte”, säger Hanne Aho 

Hanne Aho, Journalistförbundets ordförande, talar på fullmäktiges extra möte i Helsingfors 2 juni 2022. Bild:

Journalistförbundets fullmäktige godkände pressens nya kollektivavtal på sitt möte i dag, torsdagen 2 juni 2022.

Lönerna stiger med minst två procent i år. I kollektivavtalets innehåll, i den så kallade textdelen, görs endast små ändringar. ”I hela Finland har förhandlingarna under denna avtalsrunda varit exceptionellt svåra”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Enligt Aho syntes det också i pressens förhandlingar. ”Det här sättet att förhandla, där löneförhöjningarna i stort sätt är fastslagna redan i förväg och där man inte vill utveckla innehållet, fungerar inte.” Hanne Aho hänvisar till den praxis som etablerat sig i Finland under de senaste åren där exportbranschens förbund först kommer överens om sina egna löneförhöjningar. Efter det vägrar arbetsgivarna för alla andra branscher att ens diskutera större löneförhöjningar än de som fastställts i exportbranschen. Arbetsgivarna går inte heller med på att uppdatera kollektivavtalen så att de bättre motsvarar vår samtid, till exempel genom att avtala om distansarbete. Förändringar har endast skett efter strejker. ”Förhandlingssättet har lett till att ingen kan utveckla någonting och att kollektivavtalen glider längre från verkligheten. I framtiden behöver vi andra verksamhetssätt – dem måste vi genast börja leta efter”, säger Hanne Aho. Fakta om pressens kollektivavtal:  
  • Avtalet är i kraft till och med 31 mars 2024, 22 månader.
  • Under de första 11 månaderna stiger lönerna enligt följande:
  • 1.9.2022 stiger de personliga lönerna med en allmän förhöjning på 1,6% och skifttilläggen med 1,9%.
  • 1.12.2022 stiger de personliga lönerna med en företagsspecifik del på minst  0,4 %. Om man inte kan komma överens om den företagsspecifika delen ges 0,2% som en allmän förhöjning och arbetsgivaren fattar beslut om hur 0,2 % fördelas.
  • 1.12.2022 stiger tabellönerna med 1,8 %.
  • 1.12.2022 stiger praktikantlönerna med 50 euro per månad.
Förhandlingarna om löneförhöjningarna för följande 11 månader (1.5.2023–31.3.2024) bör vara klara före 28 februari 2023.
  • Ändringarna i texten handlar främst om förtydliganden, lagtexter och terminologi. Till exempel blir förtroendeman nu förtroendeperson
  • En arbetsgrupp fortsätter arbetet med en reform av lönesystemet.
  • Arbetsplatserna uppmanas att föra en diskussion om distansarbete, i enlighet med  lagen om samarbete.
  • Semesterrättigheterna kvarstår som tidigare.
Mer information om kollektivavtalet ges senare på förbundets webbplats och i material som skickas till förtroendepersonerna. Avtalet gäller anställda inom pressen – personer som jobbar för dagstidningar, lokaltidningar, tidskrifter och bildbyråer. Kring 3 000 medlemmar i Journalistförbundet omfattas av avtalet. Förhandlingsresultatet uppnåddes tisdagen 31 maj i förhandlingarna mellan Journalistförbundet, som representerar arbetstagarna och Medieförbundet, som representerar arbetsgivarna. Medieförbundets styrelse behandlar för sin del förhandlingsresultatet på fredagen.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.