Pressens kollektivavtalsförhandlingar inleddes i dag på måndagen i dystra tecken. Medieförbundet, som företräder arbetsgivarna, lade fram över tio förslag som skulle försvaga arbetstagarnas arbetsvillkor i kollektivavtalet. (mer …)