Generell / 19.05.2017

Placeringarna håller ekonomin flytande

Finlands Journalistförbunds bokslut för 2016 visar ett överskott på drygt 60 000 euro. Överskottet är betydligt mindre än året innan (814 000 euro) vilket beror på lägre intäkter från placeringsverksamheten. Medlemsavgifterna sjönk År 2016 var ekonomiskt ett utmanande år. De sista månader var för placeringsverksamhetens del positiva, något som lyfte förbundets resultat. Intäkterna från medlemsavgifterna sjönk med 1,5 procent jämfört med i fjol och nettoinkomsterna var sammanlagt drygt 3 056 000 euro. I början av år 2016 infördes en medlemsavgift för pensionärer (7,50 euro/mån år 2016). Den gäller personer som gått i pension efter 1 januari 2016. Kostnaderna för verksamheten var cirka 3 846 000, en ökning med 4,2 procent jämfört med året innan. Orsakerna till detta var bland annat att kostnaderna 2015 var exceptionellt låga (inga kollektivavtalsförhandlingar fördes). År 2016 satsade förbundet också starkt på att utveckla nya medlemstjänster, bland annat karriärrådgivning, vilket bidrog till att öka utgifterna för verksamheten. Utgifterna för verksamheten täcktes inte med inkomsterna från medlemsavgifterna. Förbundets underskott innan investerings- och finansieringsverksamheten var drygt 790 000. Underskottet ökade jämfört med år 2015 då underskottet var 589 000 euro. År 2016 var investerings- och finansieringsverksamheten intäkterna 1 019 000 euro. År 2015 var intäkterna 1 717 000 euro. Nettoinkomsten från placeringsverksamheten var cirka 850 000 euro (år 2015, 1 402 000 euro). Överskottet 2016 var 60 531,03 euro. År 2015 var överskottet 814 000 euro Bokslutet 2016 i ett nötskal
  • Medlemsavgifter: + 5,5 milj. Från summan gick – 1,5 milj. till A-kassan och – 0,9 miljoner till medlemsföreningarna
  • Utgifterna: 3,992 milj, euro, av detta löner och arvoden 1,58 miljoner
  • Resultat:  60 531,03 euro.
Bokslutet godkändes av vårfullmäktige 19 maj 2017.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.