År 2022 präglas Journalistförbundets verksamhet av kollektivavtalsförhandlingar. Förhandlingarna om de nio avtalen inleds redan i december och de fortsätter ända till augusti 2022. (mer …)