Finlands Journalistförbunds bokslut för 2016 visar ett överskott på drygt 60 000 euro. Överskottet är betydligt mindre än året innan (814 000 euro) vilket beror på lägre intäkter från placeringsverksamheten. (mer …)