Generell / 02.12.2019

Övertidsförbud och förbud mot tilläggsarbete för Rundradions programarbetare

Från och med tisdagen 3 december jobbar Rundradions programarbetare inte övertid, de utför heller inte tilläggs- eller mertidsarbete. Förbudet mot övertid och tilläggsarbete är i kraft till och med söndagen 8 december. Orsaken till förbudet mot övertidsarbete och tilläggsarbete är att arbetsgivarparten Palta, arbetsgivarna i servicebranschen, har vägrat att förhandla om att stryka konkurrenskraftsavtalet (det så kallade kiky-avtalet) ur Yles kollektivavtal. "Vi hade redan kommit överens om innehållet i kollektivavtalet, den så kallade textdelen och jag tror att vi också kunde ha nått en överenskommelse om lönerna. För oss är det ändå väsentligt för kollektivavtalet som helhet att konkurrenskraftsavtalets tilläggstimmar stryks. Palta var inte redo att förhandla om detta", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Yles två år långa kollektivavtal upphörde att gälla lördagen 30 november, Journalistförbundet och Palta har förhandlat om ett nytt kollektivavtal sedan mitten av oktober. För ytterligare information, kontakta: Hanne Aho, ordförande, Finlands journalistförbund, tfn 050 5254 345 Anu Kähkönen, huvudförtroendeperson, Rundradions programarbetare, tfn 040 8603 819 Risto Mattila, ordförande, Rundradions programarbetare, tfn 040 7104 843

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.