Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Ordförande Hanne Aho tror inte att “kiky” får en fortsättning

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho tror inte konkurrenskraftsavtalet (i folkmun “kiky” efter finskans kilpailukykysopimus) får en fortsättning efter höstens kollektivavtalsförhandlingar.

Det så kallade kokurrenskraftsavtalet trädde i kraft på de flesta arbetsplatser 2017 och innebar i praktiken en ökning av arbetstiden på 24 timmar.

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho tror inte att avtalet får en fortsättning efter höstens stora kollektivavtalsförhandlingar.

“Arbetsgivarna vill behålla konkurrenskraftsavtalet. Vill vi det? Min fingertoppskänsla säger att vi inte vill det men det är medlemmarna som bestämmer”, säger Hanne Aho som talade på Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 23 maj.

“Journalistförbundet tog inte del av förhandlingarna, vi tillhör ingen centralorganisation och vi har inte kommit överens om ett permanent konkurrenskraftsavtal”, säger Hanne Aho.

En annan viktig diskussion under höstens kollektivavtalsförhandlingar kommer att handla om löneförhöjningar.

“Förhöjningarna har inte varit särskilt stora under de senaste åren.”